Open Dyslexic

contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

49 Hälsingegatan
Stockholm, Stockholms län, 113 31
Sweden

hemsidan.png

"ALLA HAR FEL"

Vårt nu avslutade debattprojekt som hjälpte unga bli bättre på att argumentera

 

Debattspelen är ett projekt som riktar sig till unga på gymnasiet. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden och är ett samarbete mellan Sveriges Ungdomsråd och Kulturhuset Stadsteatern.

Aldrig har det varit så viktigt att kunna uttrycka sin åsikt, granska fakta och argument, och stå upp för det man tror på. Debattspelen backar unga som vill göra just det. Projektet består av tre delar: Lektioner, Träningsläger, Tävling.

Med retorik, argumentation, debatt och kritiskt tänkande, utvecklar gymnasieelever konkreta verktyg för att kunna ta diskussioner och debatter i sin vardag. Förutom fler röster i samhällsbygget ges eleverna möjlighet till personlig utveckling och ännu bättre framtidsutsikter.

Så här fungerade det!

1. Läraren anmälde sin klass eller skola till Debattspelen, och använde våra lektionsupplägg för att ge eleverna ännu bättre förutsättningar. Lektionerna och lärarhandledningen är anpassade efter ämnesmål i Svenska, Svenska som andraspråk, Samhällskunskap, och utformades tillsammans med lärare och andra yrkeskunniga.

2. Till träningslägret valdes 3-5 elever ut för att representera sin skola. Där fick de hjälp av debattproffs och coacher att utvecklas ytterligare.

3. I slutet av terminen tävlade klassens talanger mot andra skolor där ära och priser stod på spel.

MATERIALET

Färdiga lektioner, tillhörande lektionsmaterial och lärarhandledningar togs fram tillsammans med lärare, meriterade retoriker, domare från UR:s Retorikmatchen, och andra yrkeskunniga, och utformades efter ämnesmål i SV 1, 2, och 3, SVA 1, 2, och 3, Samhällskunskap 1a, 1b, och 2, för att passa elever med olika förkunskaper och intresse.

Vad fick skolan?

  • Stöd i att väva in sitt demokratiuppdrag i undervisning

  • Bättre sammanhållning och laganda

  • Positiv uppmärksamhet i media

  • Mer motiverade elever

Vad fick eleverna?

  • Konkreta verktyg för att kunna argumentera för sin sak

  • Stärkt förmåga att granska nyheter och andra källor

  • Roligt komplement till undervisningen

  • Extra merit och referens till sin CV

HUVUDAKTÖRER

Debattspelen finansierades av Allmänna Arvsfonden och var ett samarbete mellan Sveriges Ungdomsråd och Kulturhuset Stadsteatern Forum/Debatt.

Sveriges ungdomsråd arbetar för att ungdomar ska få större möjlighet att vara med och påverka sin vardag. I organisationen samlas cirka 60 ungdomsråd och inflytandeforum för ungdomar från hela landet.

Forum/Debatt är Kulturhuset Stadsteaterns avdelning för debatt, diskussion och samtal gällande aktuella samhällsfrågor.

Sveriges ungdomsråd i samarbete med:

arvsfonden-logotyp-RGB-svart.png
KH.png