Open Dyslexic

contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

49 Hälsingegatan
Stockholm, Stockholms län, 113 31
Sweden

hemsidan.png

"ALLA HAR FEL"

Höj din egen röst med Debattspelen.

 

Debattspelen är ett projekt som riktar sig till unga på gymnasiet. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden och är ett samarbete mellan Sveriges Ungdomsråd och Kulturhuset Stadsteatern.

Aldrig har det varit så viktigt att kunna uttrycka sin åsikt, granska fakta och argument, och stå upp för det man tror på. Debattspelen backar unga som vill göra just det. Projektet består av tre delar: Lektioner, Träningsläger, Tävling.

Med retorik, argumentation, debatt och kritiskt tänkande, utvecklar gymnasieelever konkreta verktyg för att kunna ta diskussioner och debatter i sin vardag. Förutom fler röster i samhällsbygget ges eleverna möjlighet till personlig utveckling och ännu bättre framtidsutsikter.

Anmäl dig på Debattspelens egen sida via knappen nedan.

Inte övertygad än? Så här fungerar det!

1. Läraren anmäler sin klass eller skola till Debattspelen, och använder förslagsvis våra lektionsupplägg för att ge eleverna ännu bättre förutsättningar. Lektionerna och lärarhandledningen har anpassats efter ämnesmål i Svenska, Svenska som andraspråk, Samhällskunskap, och utformats tillsammans med lärare och andra yrkeskunniga.

2. Till träningslägret väljs 3-5 elever ut för att representera sin skola. Där får de hjälp av debattproffs och coacher att utvecklas ytterligare.

3. I slutet av terminen tävlar klassens talanger mot andra skolor där ära och priser står på spel.

MATERIALET

Färdiga lektioner, tillhörande lektionsmaterial och lärarhandledningar har tagits fram tillsammans med lärare, meriterade retoriker, domare från UR:s Retorikmatchen, och andra yrkeskunniga, och utformats efter ämnesmål i SV 1, 2, och 3, SVA 1, 2, och 3, Samhällskunskap 1a, 1b, och 2, för att passa elever med olika förkunskaper och intresse.

Vad får skolan?

  • Stöd i att väva in sitt demokratiuppdrag i undervisning

  • Bättre sammanhållning och laganda

  • Positiv uppmärksamhet i media

  • Mer motiverade elever

Vad får eleverna?

  • Konkreta verktyg för att kunna argumentera för sin sak

  • Stärkt förmåga att granska nyheter och andra källor

  • Roligt komplement till undervisningen

  • Extra merit och referens till sin CV

HUVUDAKTÖRER

Debattspelen finansieras av Allmänna Arvsfonden och är ett samarbete mellan Sveriges Ungdomsråd och Kulturhuset Stadsteatern Forum/Debatt.

Sveriges ungdomsråd arbetar för att ungdomar ska få större möjlighet att vara med och påverka sin vardag. I organisationen samlas cirka 60 ungdomsråd och inflytandeforum för ungdomar från hela landet.

Forum/Debatt är Kulturhuset Stadsteaterns avdelning för debatt, diskussion och samtal gällande aktuella samhällsfrågor.

Sveriges ungdomsråd i samarbete med:

arvsfonden-logotyp-RGB-svart.png
KH.png