Open Dyslexic

contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

49 Hälsingegatan
Stockholm, Stockholms län, 113 31
Sweden

Hemsida.png

#demokratilöftet

Vi lovar varandra att höja våra röster mot antidemokratiska krafter.

Vi kräver av riksdagen att de ska agera efter det FN-löfte Sverige skrev på för över 20 år sedan; förbjud rasistisk organisering!

 

I Sverige har vi en långt utvecklad demokrati. Tack vare hård kamp och tuffa beslut har vi vunnit de rättigheter vi stolt visar upp idag. Det här innebär dock inte att vi har kämpat klart.

Det hot mot demokratin som rasistiska, fascistiska och antifeministiska krafter utgör slår extra hårt mot unga. Vi ser hur antidemokraterna vill sätta allt snävare ramar för vad som anses höra hemma i vårt samhälle. Detta gör att vi som redan har svårt att höras ännu mindre känner att vår röst spelar roll. 

På vems bekostnad sker yttrandefriheten? Som ung i Sverige, kämpar vi varje dag för att höras, att kunna vara med i de demokratiska processerna, kämpa för våra rättigheter, att alla är lika mycket värda samt att alla har rätt till ett bra liv och utveckling.

– Nina Adolfsson, ordförande Sveriges Ungdomsråd

Vi har vänt denna utveckling förut och kan göra det igen, till försvar för vår demokrati. Sveriges ungdomsråd uppmanar alla att skriva under #demokratilöftet:

“Jag lovar att kämpa för att alla unga ska kunna delta i demokratin på lika villkor. Vi lovar varandra att höja våra röster mot antidemokratiska krafter som försvårar detta.”

Sveriges ungdomsråd har medlemmar från landets alla hörn och vi kämpar för att alla oavsett ålder, klass, funktionsvariation, kön, sexuell läggning, rasifiering eller religion bemöts på samma villkor och har friheten att delta i demokratin på samma sätt.

Demokratilöftet förpliktigar inte bara, utan kommer också att användas för opinionsbildning samt stärka våra lokala ungdomsråd i deras arbete för att unga, precis som vuxna, ska ha samma möjlighet att påverka sin egen vardag.

Riksdagen måste ta ansvar!

Sverige antog FN:s konvention om rasdiskriminering år 1972. Då var det självklart agera tillsammans för att stoppa hatet och bygga en bättre värld. Då ville vi visa att vi lärt oss av dåtiden och konsekvenserna av att stå passiva när minoriteter och folkgrupper attackeras i demokratins namn.

Vi kräver att riksdagen ska agera enligt den FN-konvention Sverige skrivit på och förbjuda rasistisk organisering.