Open Dyslexic

contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

49 Hälsingegatan
Stockholm, Stockholms län, 113 31
Sweden

Ekonomiska bidrag

Här får du kort information om våra ekonomiska bidrag Resefonden, Verksamhetsfonden. Ansökningarna görs genom eBas. 

RESEFONDEN

Resefonden finns till för att stötta Sveriges ungdomsråds medlemsföreningar. Den fungerar som komplement till medlemsföreningarnas egna budgetar främst när det gäller deltagande på nationella och regionala träffar och utbildningar.

 

VERKSAMHETSFONDEN

Medlemmar i Sveriges ungdomsråd kan söka pengar för att genomföra verksamhet eller för att inhandla material eller produkter som underlättar eller gör arbetet roligare. Verksamhetsfonden är öppen för ansökningar 2 gånger per år:

 

Deadline 1 är den 31 januari för verksamhet fram till och med den 30 juni samma år.

Deadline 2  är den 31 juni för verksamhet fram till och med den 31 december samma år.