Open Dyslexic

contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

49 Hälsingegatan
Stockholm, Stockholms län, 113 31
Sweden

Kommunpaketet

 

Kommunpaketet är ett utbildningkoncept som vänder sig till såväl politiker som tjänstepersoner. I paketet går vi igenom innehållet i den metodbok som vi släppte 2013 som ger konkreta exempel på hur kommuner kan utveckla sitt arbete för att ge fler unga möjlighet till reellt inflytande. Tillsammans får deltagarna möjlighet att fundera kring det ni gör idag och vilka tillvägagångssätt som skulle passa just er kommun för att förbättra medborgardialogen.

Utbildningen går att få i tre olika upplägg. Antingen som heldagsutbildning, halvdagsutbildning eller under ett tvåtimmars-pass. 

Heldagsutbildningen är upp till åtta timmar lång. Under en sådan dag ger oss full möjlighet att anpassa dagen utefter era behov och önskemål. Dagen är en härlig blandning av föreläsning och interaktivitet. Efter dagen kommer deltagarna ha en tydlig bild på hur arbetet kan fortgå och vara fulla av inspiration och nya metoder.

Halvdagsutbildningen är upp till fyra timmar lång. I detta upplägg har vi utrymme för interaktiva övningar och kan på djupet gå in på just era behov och utvecklingsområden. Dagen innefattar alltså både en föreläsningsdel och en workshopsdel där deltagarna utifrån sin egen roll och i grupp får börja planera hur arbetet med ungas inflytande kan utvecklas. 

Tvåtimmarspasset innehåller en genomgång av metodbokens innehåll samt våra grundläggande tankar och förhållningssätt i arbetet med inflytande riktat mot unga. Passet avslutas med en mer interaktiv del där deltagarna enskilt och i grupp får kartlägga vad som görs idag och vad som kan förbättras. 

Skräddarsydda utbildningar och framträdanden går också att önska. Vi medverkar gärna både som moderatorer, panelister, processledare och föreläsare i sammanhang där vår kompetens gör nytta.

 

Antal deltagare? Vilka är de tänkta deltagarna? Politiker/Tjänstepersoner? Önskemål på datum och tid?