Open Dyslexic

contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

49 Hälsingegatan
Stockholm, Stockholms län, 113 31
Sweden

Kongress & Kongressprotokoll

 

SVERIGES UNGDOMSRÅDS KONGRESS

Varje år har Sveriges ungdomsråds årsmöte, även kallat kongress. På mötet bestäms hur Sveriges ungdomsråd ska jobba under kommande verksamhetsår, en ny styrelse väljs och övriga förtroendeposter tillsätts. Mötet går av stapeln i februari eller mars varje år och hålls i ett av medlemsungdomsrådens hemkommuner. Varje ungdomsråd får skicka ett ombud och en ersättare.

Det är otroligt viktigt att ni kommer till kongressen eftersom att framtiden för Sveriges ungdomsråd bestäms där och det är ni som har makten!

Vill ni vara värdkommun för nästa Kongress? Klicka här!

 

Psst... här nedanför hittar du protokoll från föregående kongress!