Open Dyslexic

contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

49 Hälsingegatan
Stockholm, Stockholms län, 113 31
Sweden

Ledarskapsakademin

UTVECKLA DIG SJÄLV OCH DITT LEDARSKAP
Ledarakademin är Sveriges ungdomsråds ledarskapsutbildning för unga i åldrarna 13-26. Ledarakademin ger unga engagerade människor möjligheten att utveckla sig själva och sitt ledarskap, utforska ledarskap inom ideell, såväl som privat, sektor och ger deltagarna kvalifikationer att själva arbeta med grupper i en ledande roll. Ledarakademin ger unga många av de erfarenheter som ofta efterfrågas på arbetsmarknaden och syftar till att inkludera unga i alla delar av samhället.

NY AKADEMI VARJE HÖST
Ledarakademin genomförs varje höst mellan september till december och omkring 15 unga utbildas varje omgång.

MÅNGFALD AV STRATEGIER
Syftet med Ledarakademin är att utbilda unga drivna människor kring olika typer av ledarskap, projekt- och processledning och att bidra med verktyg för att utveckla deltagarnas personliga ledarskap och förmåga att leda andra.

TRÄFFAR OCH HEMUPPGIFTER
Under Ledarakademin så träffas deltagarna och utbildas genom workshops, föreläsningar och interaktiva övningar. Mellan träffarna utför deltagarna hemuppgifter som presenteras vid nästkommande kurstillfälle och i slutet av utbildningen genomför de i samarbete med Sveriges ungdomsråds kansli och styrelse ett slutgiltigt examensprojekt.

ÖPPEN FÖR ALLA
Ledarakademin riktar sig främst till unga som redan har ett engagemang eller en ledande roll inom ideell sektor men är öppen för alla. Urvalet av deltagare görs av Ledarakademins styrgrupp baserat på enskilda personers ansökningar.

KOSTNADSFRI
Ledarakademin är helt kostnadsfri för samtliga deltagare och Sveriges Ungdomsråd står för resor, boende, mat och andra utgifter som kan tillkomma under utbildningen.

 

Som all annan verksamhet inom Sveriges ungdomsråd bygger Ledarakademin på en normkritisk värdegrund och verkar för att vara inkluderande för alla unga.

BILDER FRÅN DELTAGARNA I #LEDAK16

 
Gallery Block
This is an example. To display your Instagram posts, double-click here to add an account or select an existing connected account. Learn more