Open Dyslexic

contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

49 Hälsingegatan
Stockholm, Stockholms län, 113 31
Sweden

Ge resurser

 

"Om ungdomar har mer resurser till inflytande och organisering är också chansen större att de påverkar."


Inte minst är föreningar och organisationer ett sätt för ungdomar att samla sig och påverka tillsammans. Många kommuner kommer därför att vinna på att bygga ett ännu bättre stöd till ungdomsråd, partipolitiska ungdomsförbund, ungdomsorganisationer, elevkårer, skolföreningar och skoltidningar. De kommuner som redan satsat på dessa områden  kombinerar ofta flera olika insatser. Bidrag till föreningar och organisationer är vanliga, men även bidrag till projekt, som enskilda grupper eller organisationer har möjlighet att söka med kort varsel. Även resurser i form av lokaler fyller en viktig funktion och ute i landet finns växande satsningar på anställda som arbetar direkt mot föreningar och organisationer. Tillsammans är dessa viktiga insatser som tar deltagandet ett steg längre.

Härjedalen, Sundsvall och Karlskoga/Degerfors jobbar med att ge resurser.

I Härjedalen finns en anställd ungdomssamordnare, tanken är att denna tjänst ska ta fram tydliga strukturer för hur ungdomsarbetet i kommunen ska se ut. På lång sikt ska denna tjänst erbjudas till unga som  

Sundsvall är en kommun med ett rikt föreningsliv. Två tjänstepersoner i kommunen fick under projektet i uppdrag att kartlägga föreningarnas behov och se över de hinder som föreningarna upplevde sig ha. Genom att underlätta för dessa föreningar fick fler unga möjlighet att engagera sig i Sundsvall.

Karlskoga och Degerfors har valt att jobba tvärsektionellt i sina frågor kring folkhälsa. Detta innebar att de i projektet blev antagna tillsammans. I sin metod fick ett gäng ungdomar från de båda kommunerna träffats för att i smyg granska kommunernas befintliga strukturer. De upptäckte snabbt brister som de sedan kom på olika lösngar för. Det hela presenterades i omgångar för poltiker och tjänstepersoner som snabbt kunde åtgärda mycket av de ungdomarna upptäckt.