Open Dyslexic

contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

49 Hälsingegatan
Stockholm, Stockholms län, 113 31
Sweden

Spara tid

 

“Om det är enklare och mer omedelbart att påverka minskas trösklarna för det politiska deltagandet.”


Även om dessa insatser i grunden är varianter på vanliga bestämmelser i kommunallagen eller förvaltningslagen är de viktiga för att göra kommunen mer tillgänglig. När en enskild medborgare kommer in med en fråga till kommuner och politiker på andra vis än att posta ett fysiskt brev eller att ta sig till kommunhuset, skapas en större närhet mellan kommunen och medborgarna. I många kommuner riktas även dessa insatser direkt mot ungdomar.

Många kommuner arbetar med att förenkla det politiska deltagandet, så att det medborgarna tycker har möjlighet att nå kommunen direkt. De senaste åren har det exempelvis blivit allt vanligare med satsningar inriktade på IT och sociala medier.

Tranemo, Osby och Kalmar är kommunerna som ska arbeta med metoder som sparar tid.

I Tranemo fick politiker i uppdrag att egelbundet besöka kommunens skolor under lunchtid. Genom att besöka eleverna på deras arena har de möjligtgjort möten som kanske annars inte skulle uppstått.

Osby startade en sms-panel bestående av elever från kommunens skolor.  Varje vecka skickades frågor från kommunens politiker ut till kommunens unga medborgare. Svaren redovisades veckovis på kommunens hemsida, Facebooksida samt i lokala medier. Vid terminens sista utskick vände de på steken och ungdomarna fick istället ställa frågor till sina politiker. Frågorna samanställdes och samtliga av kommunens partier fick i uppdrag att svara på dessa.

Kalmar startade under våren 2013 upp ett nytt kontaktcentra ditt kommunens medborgare kan vända sig med frågor och funderingar till kommunen. Under området spara tid  fick Kalmar därför jobba med en kampanj som ska leda till att fler unga medborgare direkt vet var de kan vända sig om de har frågor.  Reslutatet blev en bred marknadsföringskampanj av kontaktcentras telefonnummer.