Open Dyslexic

contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

49 Hälsingegatan
Stockholm, Stockholms län, 113 31
Sweden

Skapa rum

 

Det behövs fler neutrala rum där medborgare kan mötas för att tillsammans driva sina frågor.”


Många kommuner satsar på detta genom att bjuda in till öppna möten, dit intresserade medborgare får komma. Men det finns egentligen många andra insatser att sätta in. Fler kommuner borde satsa på att skicka ut politiker och tjänstepersoner till skolor, fritidsgårdar och kulturhus eller för den delen till ungdomsorganisationer. Förutom dessa insatser är det också viktigt att markera att alla kommunens möten för medborgare är öppna även för ungdomar och att se till att sådana möten är tillgängliga för alla.

De allra flesta ungdomar bor hemma hos sina föräldrar, men är ofta på andra ställen, som på idrottsplaner, i kulturhus eller på fritidsgårdar. På samma sätt som vuxna finns på sina arbetsplatser finns även ungdomar samlade i skolan. Många kommuner har därför mycket att vinna på att ta sig till de rum där ungdomar finns, för att låta politiker och tjänstemän möta medborgare och gemensamt diskutera frågor som ungdomar tycker är viktiga.

Skövde, Arvidsjaur och Nynäshamn ska skapa nya rum inom ramen för projektet.

Skönde fick ge sig på det vi kallade mission inposible. De skulle arrangera regelbundna medborgarmöten där ungdomar valde att delta. De löste det hela galant genom att förlägga dessa på kommunens olika fritidsgårdar samt ungdomens hus. De tog hjälp av kommunens aktiva ungdomsråd för att planera och genomföra det hela. De bjöd in relevanta aktörer och samtalspartners. På så sätt lockades fler än vad som skulle gjorts om mötet hållits i kommunhuset och inbjudan endast gått ut i lokaltidningen.

Arvidsjaur hade aldrig tidigare arrangerat en dag där tjänstepersoner, politiker, ungdomar och andra samhällsaktörer fått trättats. De ville ha en metod som bidrog till ett kontinuerligt arbete. Därför fick de i uppdrag att arrangera en inspirationsdag. På tre olika stationer slussades 400 elever runt under en förmiddag. Den ena stationen kallades Lyssna och var en inspirerande föreläsning. Den andra stationen handlade om att Prata. Där fanns allt ifrån arbetsförmedling, gruvan, försvar och föreningsliv samlade på en mässa som ungdomarna kunde ta del av parallellt med att en del fick speed dejta med politiker. På den sista stationen Göra fanns sju olika organisationer representerade som alla höll en var sin workshop. Eleverna hade i förväg fått välja vilken av dessa sju workshops de ville närvara vid. Inspirationsdagen är nu ett återkommande arrangemang i kommunen och väldigt uppskattat.

Nynäshamn önskade en metod för att få input om frågor som kommunen arbetade med. I detta fall rörde det sig om en översiktsplan. Därför besökte tre tjänstepersoner ett antal skolor i kommunen för att förklara vad en översiksplan är. Detta följdes av att säväl politiker som tjänstepsersoner gjorde verklighetsbesök i samma skolor ett par veckor senare. På så sätt kunnde de fånga in relevant input från de invånare i kommmunen som rördes av översiktsplanen.