Open Dyslexic

contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

49 Hälsingegatan
Stockholm, Stockholms län, 113 31
Sweden

Årsrapportering [!]

 

Det börjar bli dags att rapportera in era medlemmar och berätta om den verksamhet ni bedrivit i ert ungdomsråd under 2017. Som ni vet är rapporteringen livsviktig för Sveriges ungdomsråd eftersom den avgör hur mycket bidrag vi får från myndigheten MUCF och utan bidrag kan vi inte bedriva någon verksamhet. Rapporteringen ger oss också bra insyn i vad ni sysslar med på lokal nivå i era ungdomsråd runt om i landet, och ger oss en bild över hur mycket förändring vi åstadkommer tillsammans!

Årsrapporteringen görs i vårt digitala medlemssystem eBas.
Om ni inte har eBas sedan innan så behöver ni utse en ansvarig person. 

I år är deadline för årsrapportering onsdagen den 14/12 så se till att utse en ansvarig och komma igång med årsrapporteringen så snabbt som möjligt! De ungdomsråd som inte rapporterar i tid utesluts från Sveriges ungdomsråd och får inte längre delta under våra evenemang under kommande år. Därför är det superviktigt att ni rapporterar i tid!