Open Dyslexic

contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

49 Hälsingegatan
Stockholm, Stockholms län, 113 31
Sweden

Årsrapportering [!]

Rapportera in medlemmar och vad ni gjort i ungdomsrådet under året!

 

Årsrapporteringen är livsviktig för Sveriges ungdomsråds framtid. Det beror på att vårt bidrag från myndigheten MUCF bestäms baserat på hur många medlemmar vi har rapporterat in. Alltså: inga inrapporterade medlemmar = inget bidrag = ingen verksamhet!

Rapporten ger oss också bra insyn i vad ni sysslar med i alla ungdomsråd runt om i landet, och ger oss en bild över hur mycket förändring vi åstadkommer tillsammans.

Årsrapporteringen görs i vårt digitala medlemssystem eBas. Om ni inte har eBas sedan innan så behöver ni utse en ansvarig person. Mer information finns på knappen nedan.

Deadline för årsrapportering är torsdagen den 13/12.

De ungdomsråd som inte rapporterar i tid utesluts från Sveriges ungdomsråd och får inte längre delta under våra evenemang under kommande år. Därför är det superviktigt att ni rapporterar i tid!