Open Dyslexic

contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

49 Hälsingegatan
Stockholm, Stockholms län, 113 31
Sweden

Metoder

Vi har plockat metoderna ur fyra olika områden där vi identifierat hinder, hinder som gör att vissa grupper har svårare att påverka än andra. Genom att klicka på respektive område nedan kan du läsa mer om vad dessa innebär samt vilka metoder vi innan projektet valt att testa. 

SPRIDA KUNSKAP

 

SPARA TID

 

SKAPA RUM

 

GE RESURSER