Open Dyslexic

contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

49 Hälsingegatan
Stockholm, Stockholms län, 113 31
Sweden

Nyheter

Här får du uppdateringar om det senaste som händer på Sveriges ungdomsråd! 

Umeå 19 februari

Sveriges ungdomsråd

Klicka på bilden för att komma till welovecities.org

Klicka på bilden för att komma till welovecities.org

Det var många ungdomar på plats på Sagateatern i Umeå där rådslaget om hållbar utveckling skulle hållas. Dagen invigdes med några föreläsare som bland annat poängterade att alla inne i salen dagligen är aktörer i arbetet för hållbar utveckling och att alla tillsammans i staden Umeå jobbar för att det ska bli ett så hållbart samhälle som möjligt dels lokalt men även i det globala sammanhanget. Många bor idag i städer och det beräknas bli ännu fler. En stor del av utmaningarna beror på att varje stad är unik och behöver skräddarsy sina egna lösningar. Detta hindrar givetvis inte att vi kan lära mycket av varandra och visa goda exempel som inspirerar!

Det gäller att precis alla medborgare får vara med och påverka och agera. Malin Rönnblom, universitetslektor från Umeå universitet, pekade speciellt på betydelsen av att alla bör få tillgång till arenor där beslut fattas, kring exempelvis stadens bebyggelse. Barn och ungdomar har idag inte tillgång till detta i lika stor utsträckning som vuxna. Därför var själva dagen och rådslaget i sig en viktig arena där vi alla kunde mötas och diskutera problem och lösningar i Umeå. 

Emanuel Dohi, VD Dohi Sweden, pratade om att använda den mänskliga hjärnan och ”tankens ekonomi” i arbetet kring hållbarhet just för att komma på nya smarta och innovativa lösningar till problemen som finns i dagens städer runt om i världen. Smarta lösningar på problem var verkligen något som sedan fanns med i elevernas presentationer från scenen, detta efter det efterlängtade fikat!  

Eleverna från Fridhemsgymnasiet, Dragonskolan och Tegs centralskola presenterade sina visioner kring hur Umeå skulle kunna se ut 2030 dels från scen men även i sina utställningar som fanns för allmän beskådan ute i foajén. Det handlade om så vitt skilda ämnen som hur man bygger en hållbar förskola till parker att umgås i och smart elektronik och vitvaror. Är förskolan placerad nära en sjö, skog eller annan natur, och är leksakerna giftfria? Hur skapar man en park där människor kan umgås i det gröna? Vad sägs om en dusch som slår om till kallvatten om man duschar för länge? Allt från klädåtervinning och gemensamma odlingsområden i parker till kollektivtrafik och att se över sina matvanor pratade eleverna också om. 

Eleverna fick även komma med råd och frågor till politiker och tjänstemän som var på plats under dagen. Några råd från eleverna var att bygga passiva lägenheter, att sänka priset på kollektivtrafiken, se till att butiker med ekologiska och rättvist producerade varor finns nära samt att skaffa cykelpooler till Umeå. 

Dagens avslutades med fler frågor och diskussioner i ett panelsamtal. 

Sabina från WWF sa i slutet av dagen att vi alla ska komma ihåg att det finns mycket att göra och att det är viktigt att ta sitt ansvar som medborgare och driva vidare positiva idéer och tankar som man har. Staden är en arena för förändring och det är inte omöjligt att få till en stor förändring tillsammans för den hållbara stadens utveckling.

Gå in och kolla Twitter på #WWFstadsturne och #Umeå för att se fler råd från eleverna och annan intressant uppdatering från dagen. 

Nästa stopp på turnén är Kristianstad 27 feb! Pepp! 

/ Agnes och Karolin