Open Dyslexic

contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

49 Hälsingegatan
Stockholm, Stockholms län, 113 31
Sweden

Nyheter

Här får du uppdateringar om det senaste som händer på Sveriges ungdomsråd! 

Sveriges ungdomsråd vill #dubblastödet

Sveriges ungdomsråd

Antaget av Sveriges ungdomsråds styrelse 2015-06-07

Bakgrund
I maj publicerade LSU – Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer rapporten Ungdomsrörelsen i siffror. Med denna rapport kunde LSU slå fast att trots att ungdomsrörelsen har vuxit markant de senaste nio åren, från 87 bidragsberättigade organisationer till 106 och medlemsmässigt från ungefär 500 000 organiserade ungdomar till ungefär 600 000 organiserade ungdomar, så har statsbidragen minskat med 20%.

Med denna rapport lanserade även LSU sin kampanj vid namn #dubblastödet. Denna kampanj kräver att statsbidraget till nationella ungdomsorganisationer skall dubblas.

Förklaring
Sveriges ungdomsråd finner LSU:s resultat både intressanta och anmärkningsvärda. Vi finner inte bara LSUs krav på dubblat statsbidrag som högst rimligt utan också oerhört aktuellt.

Eftersom Sveriges ungdomsråd är en antirastisk och feministisk demokratirörelse finner vi att det viktigaste argumentet för att dubbla stödet är att ungdomsrörelsen kan utgöra ett motvärn mot antidemokratiska rörelser. I tider där fascister och rasister vinner mark genom rörelser som Svensk motståndrörelser och IS måste civilsamhället prioriteras – speciellt det unga civilsamhället! Bara i rörelser av och för ungdomar kan en effektiv konfontration med dessa antidemokratiska krafter skapas.

När det demokratiska engagemanget även är i ett skifte där intresset går från långvarigt politiskt engagemang mot mer blixtengagemang i sakfrågor så är det unga civilsamhället där och fångar upp det engagemang som annars skulle falla mellan stolarna. Men för att det unga civilsamhället ska kunna ta det ansvaret för demokratins välmående och utveckling så måste det finnas ekonomiska resurser avsatta i relativitet till det ökandet antalet organisationer och medlemmar.

Frågan om ökade resurser har länge varit en fråga vi i Sveriges ungdomsråd har drivit på lokal nivå för våra lokalavdelningar. Vi kan tydligt se att i de kommuner där ungdomsråd och ungdomsföreningar får gott stöd växer också dessa, blir ett värn för demokratin och skapar en mer kvalitativ kommun för ungdomar. Vi har absolut ingen anledning till att tro att detta samband skulle skilja sig på nationell nivå.

Ställningstagande
Om vi vill prioritera demokratisk tillväxt, ett starkt värn mot extremism samt ungdomars demokratiska deltagande måste stödet till Sveriges ungdomsrörelser öka. Därför vill Sveriges ungdomsråd ta ställning för LSUs krav för att dubbla stödet!

Vi uppmanar Sveriges riksdag och regering att prioritera vår demokrati! Vi uppmanar också våra vänner i landsting och kommuner oavsett ställning att skapa opinion gentemot nationella makthavare att dubbla stödet!