Open Dyslexic

contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

49 Hälsingegatan
Stockholm, Stockholms län, 113 31
Sweden

Temat för #IRL16: Flyktingsituationen

Nyheter

Här får du uppdateringar om det senaste som händer på Sveriges ungdomsråd! 

Temat för #IRL16: Flyktingsituationen

Sveriges ungdomsråd

Årets IRL, vår största återkommande medlemsträff, är den 3-6 november i Kungsbacka.

Temat är spikat, nämligen, Flyktingsituationen, eller Situationen för människor på flykt. Vi kommer att prata både dåtid, nutid och framtid och lära oss praktiska verktyg för hur vi kan jobba med frågan ute i ungdomsråden!

Mer information om IRL16, så som all praktisk information, skickas via e-post till er som anmäler er, och läggs ut i våra interna kanaler. 

Anmälan stänger 24/10 (förlängd anmälningstid!) så anmäl dig nu på knappen nedan!

-

This years' edition of IRL, our largest recurring member meet-up, takes place November 3rd-6th in Kungsbacka.

The theme is set on The refugee situation, or The situation for people seeking refuge. We will talk about both past time, present, and the future, and get hands-on instruments on how to work with this matter in our youth councils.

More information, all practical things, will be provided via e-mail to those registered, and through our internal information channels.

The registration closes at October 24th so register now by clicking the button below!