Open Dyslexic

contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

49 Hälsingegatan
Stockholm, Stockholms län, 113 31
Sweden

Nyheter

Här får du uppdateringar om det senaste som händer på Sveriges ungdomsråd! 

Hemsidan: Nu för dyslektiker and in english!

Sveriges ungdomsråd

Vi arbetar för att vår information ska vara tillgänglig för så många som möjligt och har därför lagt till typsnittet OpenDyslexic på vår hemsida. OpenDyslexic är ett gratis typsnitt som ska göra det lättare för personer med dyslexi att läsa text. Typsnittet slås på och av med två knappar högst upp, centrerat i sidans header.

Med samma tanke, och för att göra vår information tillgänglig för engelskspråkiga ungdomsrådsintresserade, så har vi lagt upp utvald information på engelska, som går att hitta längst till höger i huvudmenyn.

--

We are working to make our information accessible for as many people as possible, therefore we added OpenDyslexic to our website. OpenDyslexic in a free font dedicated to make reading easier for those of us with dyslexia. The font can be turned on(på) and off(av) with two buttons at the top of the page, centered in the header.

In the same spirit, and to make our information accessible to english speaking people who are interested in youth councils, we added selected information in english, which can be found far right in the main menu.