Open Dyslexic

contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

49 Hälsingegatan
Stockholm, Stockholms län, 113 31
Sweden

Resefonden

 

Resefonden delas ut inför varje Svung-arrangemang, och ansökningarna för medel från fonden ska vara oss tillhanda senast 3 veckor innan evenemanget. Från och med april 2014 går det till så att vi bokar resor åt de som får bidrag från resefonden godkänt, detta för att underlätta administration och för att komma undan så billigt som möjligt.

De kriterier som måste uppfyllas för att man ska kunna söka och få pengar från Resefonden är: 

  • Att eventet en vill åka på ska vara arrangerat av Sveriges Ungdomsråd
  • Att ungdomsrådet inte själva har möjlighet att finansiera resan och därför behöver stöd

Om de två kraven är uppfyllda kan Resefonden helt eller delvis sponsra resor och deltagande. Hur mycket pengar en får beror på lite olika saker - bl.a. hur många som söker bidrag till ett visst tillfälle och vilka förutsättningar man har i sin egen förening att betala resor. Det finns inget maxbelopp på hur mycket en kan få ut för varje ungdomsråd, men rör det sig om stora summor, över 2000kr, krävs en bra motivering.

Viktigt att komma ihåg är att utdelning från Resefonden sker rullande och vid behov - Sveriges ungdomsråd har rätt att besluta om summa och hur mycket sponsring varje ungdomsråd får. Man kan t.ex. inte räkna med att få skicka flera personer alltid, utan kan få lov att välja ut vilka som får delta utifrån behov, intressen och andra faktorer som känns viktiga för er. Sveriges ungdomsråd betalar främst ut till ungdomsråd som ej tidigare fått bidrag från fonden. 

 

ANSÖKNINGSFORMULÄR