Open Dyslexic

contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

49 Hälsingegatan
Stockholm, Stockholms län, 113 31
Sweden

Våra segrar!

Ungdomsråden får saker att hända! Vi vill såklart lyfta några av segrarna och det hårda arbetet bakom. Läs, inspireras, och känn peppen!