Open Dyslexic

contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

49 Hälsingegatan
Stockholm, Stockholms län, 113 31
Sweden

Våra segrar - blogg

Sveriges första mobila ungdomsmottagning

Sveriges ungdomsråd

På ett möte med Sjöbos folkhälsoråd, där vi i ungdomsrådet hade representanter, visades statistik över ungdomars hälsa, och hur dåliga siffror Sjöbo hade i jämförelse med övriga Skåne. 

Read More

Antirasistiska dagar i skolan

Sveriges ungdomsråd

MAKT, en förkortning av ”Mer Antirasism Kommunalt, Tack”, är ett projektkoncept framtaget av Ungdom Mot Rasism, och startade som en reaktion mot den ökade närvaron av rasism och nazism vi idag ser i samhället.

Read More

Reflexkampanj

Sveriges ungdomsråd

Reflexkampanj tog sin start i att vår ungdomscoach kom med i andan i halsen till vårt möte, hon hade varit väldigt nära att köra på en fotgängare som inte hade reflexer. 

Read More

Kläd- och pengainsamling till flyktingmottagning

Sveriges ungdomsråd

När uppmärksamheten för människor på flykt var som störst i svenska medier så var det många från oss som reagerade. Vi var arga för att kommunen inte gjorde något för att hjälpa till, så vi bestämde oss för att göra något själva.

Read More

B.You-festivalen

Sveriges ungdomsråd

Vi kände att vi ville ha en musikfestival, och när vi var ute i skolorna sen med våra påverkanstorg så visade det sig att fler ungdomar i kommunen kände likadant, så vi körde igång!

Read More

Lusseinnebandy

Sveriges ungdomsråd

Vår första tanke var att det borde hända nåt kul inför jullovet och turneringar har alltid stått högt upp på listan bland de unga här. Vi fick idén om drog- och alkoholfri lusseinnebandy för ungdomar 13-25 år..

Read More