Open Dyslexic

contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

49 Hälsingegatan
Stockholm, Stockholms län, 113 31
Sweden

Våra segrar - blogg

Antirasistiska dagar i skolan

Sveriges ungdomsråd

MAKT, en förkortning av ”Mer Antirasism Kommunalt, Tack”, är ett projektkoncept framtaget av Ungdom Mot Rasism, och startade som en reaktion mot den ökade närvaron av rasism och nazism vi idag ser i samhället. Tanken med MAKT var att ta steget från handlingsplaner till praktiskt arbete mot rasism, men också för demokrati och alla människors lika värde. Vårt ungdomsråd beslutade sig för att använda detta, och startade upp en projektgrupp i samverkan med skolorna, politiker, fritidsgårdspersonal och en del tjänstemän på kommunen.

Man planerade in lektionstimmar på temat och under projekttiden genomfördes en temadag för alla åttondeklassare i kommunen. Under den dagen hölls workshops ledda av föreläsare från MAKT-projektet och från ungdomsrådet. Det handlade väldigt mycket om hur vi ser på våra medmänniskor, varför man dömer någon utifrån deras utseende. En av framgångsfaktorerna var att elever och vuxna jobbade tillsammans i olika grupper denna dag. Avslutning på projektet hade vi på Fritidsgården i Sjöbo där alla elever bjöds in för att avnjuta en buffé bestående av mat från olika delar av världen, som hade lagats av våra kommunala skolkök. Här fanns även politiker och tjänstemän. Fritidsgården visade upp sin verksamhet och hade fixat underhållning med hjälp av olika ungdomsband från kommunen.

Utvärderingen visade sen att genomförandet var lyckat då vi väckte viktiga frågor, och gav deltagarna redskap i form av fakta kring rädslan för det som är annorlunda. Att det är viktigt att inte glömma att främlingsfientlighet inte enbart handlar om rädslan för de som pratar ett annat språk och har en annan hudfärg, rädslan omfattar även de som har en funktionsnedsättning. 

- Sjöbo ungdomsråd