Open Dyslexic

contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

49 Hälsingegatan
Stockholm, Stockholms län, 113 31
Sweden

Våra segrar - blogg

Integration och inkludering

Sveriges ungdomsråd

Något som är viktigt för oss är frågan om hur vi kan främja integration i samhället för alla som har ett utanförskap. Vi arbetar bland annat för att skolorna i vår kommun ska ha återkommande temavecka kring integration varje läsår. Vi samverkar ibland med fritidsgårdarna i kommunen och anordnar aktiviteter som berör integration. Vi försöker att alltid se till att det finns enkla sätt för ungdomar att mötas utan att någon skall känna sig utanför. De två senaste aktiviteterna vi genomförde var nu i december 2015 då vi ordnade en filmvisning på vår biograf för särskolan i kommunen, vi bjöd på film, dricka och godis. Vid lucia så bjöd vi alla ungdomar i kommunen till Julfest på kommunens ungdoms och kulturhus Navet, vi bjöd på julbord, julklapps-spel och anordnade karaoke och danstävling. En av de viktigaste sakerna för oss i de aktiviteter vi anordnar är att det skall vara gratis för alla!

- Sjöbo ungdomsråd