Open Dyslexic

contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

49 Hälsingegatan
Stockholm, Stockholms län, 113 31
Sweden

Våra segrar - blogg

Kläd- och pengainsamling till flyktingmottagning

Sveriges ungdomsråd

När uppmärksamheten för människor på flykt var som störst i svenska medier så var det många från oss som reagerade. Vi var arga för att kommunen inte gjorde något för att hjälpa till, så vi bestämde oss för att göra något själva. Projektet Rädda liv drevs i ungefär två månader, där vi uppmanade ungdomar och andra medborgare att ta ansvar. Vi mailade lokala företag och bad dem antingen skänka kläder, eller pengar till UNHCR - FN:s flyktingorgan. På skolor runt om i Skövde hade vi klädinsamlingar och lyckades fylla en hel minibuss! Kampanjen spred vi främst via sociala medier, men fick också mycket uppmärksamhet via lokaltidningar och lokalradio. Överlag var bemötandet väldigt positivt, speciellt från skolorna och ett stort lokalt företag som bidrog med mycket. På internet kom en del ifrågasättanden från de som tyckte att vi hjälpte fel personer, men vi ignorerade dessa och fokuserade på själva hjälpen irl istället. Vi fick ingen hjälp från kommunen men det var skönt att göra allt själva, även fast det var mycket jobb, vi kunde arbeta snabbare och mer fritt. Förutom att vi kunde göra en insats för människor på flykt så blev ungdomsrådet mer sammansvetsat, och många nya medlemmar droppade in under perioden. Det var också ett viktigt politiskt ställningstagande i en tid då många vände sig mot flyktingar. 

- Pernilla, Skövdes ungdomsråd