Open Dyslexic

contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

49 Hälsingegatan
Stockholm, Stockholms län, 113 31
Sweden

Våra segrar - blogg

Nyeport, ungdomens hus

Sveriges ungdomsråd

Ungdomens hus har varit på gång så länge, långt innan min tid, men processen gick så långsamt. Redan i slutet på 90-talet lades det motioner om ett Ungdomens Hus i Skövde. Av olika orsaker hände inget då, men under 2004 började ”ett aktivitetshus” för ungdomar på allvar att diskuteras på flera olika håll i kommunen. Under 2013 slog huset äntligen upp portarna, till stor del tack vare ungdomsrådets hårda arbete senaste tio åren. Nyeport är verkligen möjligheternas hus. Flera föreningar har sina möten där, kommunens största fritidsgård finns i huset, det är gratis att hyra lokal för alla ungdomar som behöver, det finns DJ-rum, dansstudio, utrymmen att hänga och göra läxor, kontor och en massa annat. Alla är välkomna, hela huset är anpassat för rullstolsburna, och allt och alla i huset trycker mycket på allas lika värde. Det bästa, förutom själva huset som är vårt, är de ungdomscoacher som jobbar där. Personalen tror och lyssnar på ungdomarna, ifrågasätter aldrig, utan hjälper till att göra ens idéer till verklighet. Det är verkligen en plats där alla ungdomar oavsett bakgrund är välkomna. Skitbra!

- Pernilla, Skövdes ungdomsråd