Open Dyslexic

contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

49 Hälsingegatan
Stockholm, Stockholms län, 113 31
Sweden

Våra segrar - blogg

Sveriges första mobila ungdomsmottagning

Sveriges ungdomsråd

På ett möte med Sjöbos folkhälsoråd, där vi i ungdomsrådet hade representanter, visades statistik över ungdomars hälsa, och hur dåliga siffror Sjöbo hade i jämförelse med övriga Skåne gällande till exempel ungdomsgraviditeter, könssjukdomar och psykisk ohälsa. På den tiden fanns det två val för de ungdomar som ville söka hjälp, antingen gå till mödravårdscentralen eller sätta sig på en buss och åka en och en halv timme in till närmaste ungdomsmottagning som då låg i Ystad. Inget av alternativen var särskilt smidigt eller lockande.

Vi började arbeta med frågan om en ungdomsmottagning, vilket ledde många möten, kontakter, brev, och en lång mailkonversation med Region Skåne som sträckte sig över flera år. Det var segt, men vi i ungdomsrådet hade frågan som högsta prioritet och fortsatte ligga på. Till slut kallade Region Skåne till ett möte. Förväntansfulla åkte vi tillsammans med en delegation från kommunen upp till Kristianstad. Mötet var så bra, alla var positiva till förslag och de argument vi förberett och den statistisk som vi laddat med gick verkligen hem. Vi åkte tillbaka hem fyllda av hopp och trodde att ett beslut skulle komma direkt. Men vi insåg snart att processen var långt ifrån färdig.

Efter vad som kändes om en oändligt lång väntan, och ytterligare arbete och utspel i media så kom till slut beskedet. Regionen skulle få Sveriges första mobila ungdomsmottagning, fyra år efter att förslaget kommit från vårt ungdomsråd. Idag rullar lastbilen runt till flera kommuner i Skåne och vi känner oss så stolta!

- Sjöbo ungdomsråd