Open Dyslexic

contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

49 Hälsingegatan
Stockholm, Stockholms län, 113 31
Sweden

Våra segrar - blogg

Filtering by Category: Flyktinghjälp

Kläd- och pengainsamling till flyktingmottagning

Sveriges ungdomsråd

När uppmärksamheten för människor på flykt var som störst i svenska medier så var det många från oss som reagerade. Vi var arga för att kommunen inte gjorde något för att hjälpa till, så vi bestämde oss för att göra något själva.

Read More