Open Dyslexic

contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

49 Hälsingegatan
Stockholm, Stockholms län, 113 31
Sweden

Våra segrar - blogg

Filtering by Category: Hälsa

Sveriges första mobila ungdomsmottagning

Sveriges ungdomsråd

På ett möte med Sjöbos folkhälsoråd, där vi i ungdomsrådet hade representanter, visades statistik över ungdomars hälsa, och hur dåliga siffror Sjöbo hade i jämförelse med övriga Skåne. 

Read More