Open Dyslexic

contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

49 Hälsingegatan
Stockholm, Stockholms län, 113 31
Sweden

Våra segrar - blogg

Filtering by Category: Skola

Antirasistiska dagar i skolan

Sveriges ungdomsråd

MAKT, en förkortning av ”Mer Antirasism Kommunalt, Tack”, är ett projektkoncept framtaget av Ungdom Mot Rasism, och startade som en reaktion mot den ökade närvaron av rasism och nazism vi idag ser i samhället.

Read More