Open Dyslexic

contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

49 Hälsingegatan
Stockholm, Stockholms län, 113 31
Sweden

Sekretesspolicy SpeakApp

SpeakApp värnar om din personliga integritet och vill vara så tydliga som möjligt med hur dina personuppgifter behandlas. När du använder SpeakApp så kan du välja att anförtro dina personuppgifter. I den här sekretesspolicyn anges vilken data SpeakApp samlar in, varför och hur dessa data används.


1. Information som SpeakApp samlar in
SpeakApp har flera olika funktioner där du kan välja att lämna personuppgifter såsom namn, telefonnummer eller e-postadress. Detta är helt frivilligt och inget som krävs för att du ska kunna använda SpeakApp. Anledningen till att du kan lämna dina personuppgifter under vissa funktioner är att du ska kunna få svar på dina åsikter eller frågor som du väljer att skicka in till köparen (kommunen eller organisationen) via SpeakApp.

Du behöver registrera ett konto för att kunna använda SpeakApps funktion E-förslag. När du registrerar ett konto ber SpeakApp dig om personuppgifter, exempelvis namn, e-postadress och telefonnummer. Detta sker på grund av att kommuner kan behöva komma i kontakt med personer som skickar in E-förslag till kommunen och för att se till att rösterna som ett E-förslag samlar in blir korrekta.
Den kommun eller organisation som köpt in SpeakApp är den som hanterar och använder alla personuppgifter som samlas in och är alltså personuppgiftsansvarig.


2. Information vi får när du använder våra tjänster
SpeakApp samlar in information om den specifika enheten som används i syfte att kunna skicka ut push-notiser. Det går inte att spåra en viss enhet till en viss person och det samlas inte automatiskt in information som kan kopplas till en enskild person. SpeakApp lagrar inga cookies i den enhet som används.


3. Information som du delar
I SpeakApp kan du dela information med andra. Kom ihåg att information som du delar offentligt eventuellt kan indexeras av Google och andra sökmotorer. I våra tjänster kan du välja om du vill dela visst innehåll.


4. Information som vi delar
Personuppgifter som samlats in via SpeakApp delas inte med företag, organisationer eller personer utanför SpeakApp, förutom när det gäller eventuell extern behandling.

4.1 För extern behandling
Det kan hända att köparen av SpeakApp vidarebefordrar personuppgifter till andra betrodda företag och personer som har i uppgift att behandla informationen för deras räkning - så kallade personuppgiftsbiträde. Detta sker alltid i enlighet med gällande lagstiftning, denna
sekretesspolicy och alla andra lämpliga åtgärder för sekretess och säkerhet.

Även om personuppgiftsbiträde används för extern behandling av personuppgifterna så är det alltid köparen som är personuppgiftsansvarig då de hanterar och brukar personuppgifterna.


5. Förändringar
Vår sekretesspolicy kan ändras från tid till annan och eventuella ändringar kommer att
publiceras på denna sida, om ändringarna är betydande kommer vi att tillhandahålla ett mer
framträdande meddelande.