Open Dyslexic

contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

49 Hälsingegatan
Stockholm, Stockholms län, 113 31
Sweden

Sekretesspolicy SpeakApp

SpeakApp värnar om din personliga integritet och vill vara så tydliga som möjligt med hur dina personuppgifter behandlas. När du använder SpeakApp så kan du välja att anförtro du oss dina uppgifter. I den här sekretesspolicyn anger vi vilka data SpeakApp samlar in, varför vi samlar in dessa data och hur dessa data används.


1. Information som vi samlar in
SpeakApp har flera olika funktioner och när du använder funktionerna Din Åsikt eller Arbete och Studier kan du välja att lämna personuppgifter såsom namn, telefonnummer eller e-postadress. Detta är helt frivilligt och inget som krävs för att du ska kunna använda SpeakApp eller funktionerna Din Åsikt eller Arbete och Studier. Anledningen till att du kan lämna dina personuppgifter under dessa funktioner är att du ska kunna få svar på dina åsikter eller frågor som du väljer att skicka in till kommunen via SpeakApp.

Du behöver registrera ett konto för att kunna använda SpeakApps funktion E-förslag fullt ut. När du registrerar ett konto ber vi dig om personuppgifter, exempelvis e-postadress eller telefonnummer och detta gör vi på grund av att kommuner kan behöva komma i kontakt med personer som skickar in E-förslag till kommunen. Om du bara vill rösta på andras E-förslag behöver du inte registrera ditt eget konto.

Personuppgifterna som samlas in via SpeakApp hanteras av antingen ImCode som utvecklat den tekniska tjänsten eller den kommun/organisation som ansvarar för köpet av SpeakApp.

1.2 Information vi får när du använder våra tjänster
SpeakApp samlar in besöksstatistik med hjälp av Google Analytics. Det här innebär att information om hur du använder SpeakApp sparas på Googles servrar.

1.2.1 Enhetsinformation
SpeakApp samlar in information om den specifika enheten som används (till exempel maskinvarumodell, operativsystemets version, unikt enhets-ID och information om mobila nätverk, inklusive telefonnummer).

1.2.2 Logginformation
När du använder SpeakApp samlas viss information in och sparas automatiskt i serverloggar. Loggdata innehåller följande:
- IP-adress.
- Cookies som kan identifiera din webbläsare.

1.2.3 Platsinformation
När du använder SpeakApp kan vi samla in och behandla information om var du befinner dig. Vi använder olika tekniker för att bestämma din plats, inklusive IP-adress, GPS och andra sensordata från din enhet som kan informera oss om Wi-Fi-åtkomstpunkter och mobilmaster i närheten.

1.2.4 Lokal lagring
Vi kan samla in och spara information (inklusive personuppgifter) lokalt på din enhet med hjälp av funktioner som webbläsarens lagringsutrymme (inklusive HTML 5) och programcacher.

1.2.5 Cookies och liknande teknik
Vi och våra affärspartners använder olika tekniker för att samla in och spara information när du använder våra tjänster. Det kan innebära att cookies eller liknande tekniker används för att identifiera din webbläsare eller enhet. En cookie är en liten fil som innehåller en teckensträng som skickas till din dator när du besöker en webbplats.

2. Information som du delar
I SpeakApp kan du dela information med andra. Kom ihåg att information som du delar offentligt eventuellt kan indexeras av Google och andra sökmotorer. I våra tjänster kan du välja hur du vill dela och ta bort innehåll.

3. Information som vi delar
Personuppgifter som samlats in via SpeakApp delas inte med företag, organisationer eller personer utanför SpeakApp, förutom när det gäller eventuell extern behandling.

3.1 För extern behandling
Det kan hända att ImCode eller köparen av SpeakApp vidarebefordrar personuppgifter till andra betrodda företag och personer som har i uppgift att behandla informationen för deras räkning. Detta sker alltid i enlighet med gällande lagstiftning, denna sekretesspolicy och alla andra lämpliga åtgärder för sekretess och säkerhet.

4. Förändringar
Vår sekretesspolicy kan ändras från tid till annan och eventuella ändringar kommer att publiceras på denna sida, om ändringarna är betydande kommer vi att tillhandahålla ett mer framträdande meddelande.