Open Dyslexic

contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

49 Hälsingegatan
Stockholm, Stockholms län, 113 31
Sweden

bakgrundsbildfb.jpg

Start

Sveriges ungdomsråds grundidé är att ungdomar ska, precis som vuxna, ha möjlighet att påverka sin egen vardag. Det blir lättare när vi organiserar oss.

Ett ungdomsråd är en organisation av och för ungdomar i en viss kommun eller en viss stadsdel. Ungdomsrådets verksamhet sker i den egna kommunen eller stadsdelen och arbetar för att göra livet bättre för alla ungdomar i området.


aktuellt nu


Instagram.png