Open Dyslexic

contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

49 Hälsingegatan
Stockholm, Stockholms län, 113 31
Sweden

Styrelsen och styrdokument

Sveriges ungdomsråds styrelse består av ett presidium bestående av en ordförande och en vice ordförande samt fem ledamöter. Vem som helst kan kandidera till styrelsen, men de flesta är eller har på ett eller annat sätt själva varit aktiva i ett ungdomsråd. Styrelsen arbetar strategiskt med att leda och utveckla organisationen framåt.


NINA DILEK ADOLFSSON   Ordförande

NINA DILEK ADOLFSSON
Ordförande
-
För kontakt med styrelsen:
nina@sverigesungdomsrad.se

Sara.jpg

SARA KARDIRSSON
Vice ordförande

Elin.jpg

ELIN PUUMALA
Styrelseledamot

Sigge.jpg

SIGGE ERIKSSON
Styrelseledamot

Amin.jpg

AMIN HAMMAMI
Styrelseledamot

Cam.jpg

CAM ELIASSON
Styrelseledamot

Saido.jpg

SAIDO OMAR
Styrelseledamot

 

Styrdokument

Dessa dokument reglerar vilka vi är, vad vi tycker, vad vår vision är, och hur vi ska komma dit. 

Verksamhetsplaner

Planerna visar vad vi gjort och vad vi tänkt göra de närmsta åren.

Stadgar

Här hittar du alla viktiga överenskommelser om Sveriges ungdomsråd som förening.