Open Dyslexic

contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

49 Hälsingegatan
Stockholm, Stockholms län, 113 31
Sweden

Styrelsen och styrdokument

Sveriges ungdomsråds styrelse består av ett presidium bestående av en ordförande och en vice ordförande samt fem ledamöter. Vem som helst kan kandidera till styrelsen, men de flesta är eller har på ett eller annat sätt själva varit aktiva i ett ungdomsråd. Styrelsen arbetar strategiskt med att leda och utveckla organisationen framåt.

På kongressen 2017 valdes Felicia Linsér till ordförande och Amira Ibrahim till vice ordförande. Till ledamöter valdes Rawda Abdullahi, Alma Nordenstam, Farid Sattar, Vinje Tornberg och John Liljegren. 


SVERIGES UNGDOMSRÅDS STYRELSE

FELICIA LINSÉR
Ordförande

Amira.png

AMIRA IBRAHIM
Vice Ordförande

ALMA NORDENSTAM
Ledamot

RAWDA ABDULLAHI
Ledamot

FARID SATTAR
Ledamot

VINJE TORNBERG
Ledamot

JOHN LILJEGREN
Ledamot

 

Styrdokument

Dessa dokument reglerar vilka vi är, vad vi tycker, vad vår vision är, och hur vi ska komma dit. 

Verksamhetsplaner

Planerna visar vad vi gjort och vad vi tänkt göra de närmsta åren.

Stadgar

Här hittar du alla viktiga överenskommelser om Sveriges ungdomsråd som förening.