Open Dyslexic

contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

49 Hälsingegatan
Stockholm, Stockholms län, 113 31
Sweden

Informationsturnen.png

Utbildningar och workshops

 

Sveriges ungdomsråd erbjuder många olika utbildningar och föreläsningar till ungdomsråd men också till politiker, tjänstemän och andra intresserade. Våra utbildningar utgår ifrån vårt idéprogram och den erfarenhet vi har av ungas organisering och påverkansarbete. 

Sveriges ungdomsråd arbetar på flera sätt med att stödja ungdomsrådens verksamhet. Vi samlar erfarenhet och kompetens som berör ungdomsrådsarbete och sprider det vidare. Förutom medhjälpare som reser runt till ungdomsråden för att hjälpa och stötta, finns vårt kansli till förfogande för att agera bollplank eller svara på frågor. 

FÖR UNGDOMSRÅD

För våra medlemmar är alla utbildningar gratis, och vi åker ut utan kostnad för att träffa och peppa våra ungdomsråd.

För medlemmarna brukar vi hålla utbildningar om hur Sveriges ungdomsråd funkar, vilken typ av verksamhet ungdomsråd kan bedriva och ha inspirerande idéverkstäder.  

Detta och mer kan ni få hjälp med:

  • Genomföra årsmöten
  • Fixa stadgar, organisationsnummer, bankkonto eller ett medlemsregister
  • Genomföra kickoff
  • Medlemsvärva
  • Arbeta med påverkan
  • Lägga upp styrelsearbete

FÖR KOMMUNER

Gentemot kommuner så tillhandahåller vi många föreläsningar med fokus på konkret metodarbete eller generellt kring ungdomars deltagande i demokratin.

Vi skräddarsyr utbildningar på allt mellan 20 min till heldagar, och vi lägger fokus där ni vill ha det.

Våra utbildningar är mycket populära, de manar och inspirerar till handling samtidigt som de ger en tydlig bild av ungdomars organisering och engagemang baserat på fakta och statistik. 

Hör gärna av er för en utbildning som är skräddarsydd för er kommuns förutsättningar!

Vi hjälper våra ungdomsråd med det som efterfrågas och är det något vi inte är experter på så hjälper vi dem att hitta några andra som är det.

Vid frågor eller om det finns något vi kan hjälpa er med så tveka inte att höra av er!