Open Dyslexic

contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

49 Hälsingegatan
Stockholm, Stockholms län, 113 31
Sweden

Vad vi erbjuder

Här hittar du som är kommunal tjänsteperson eller politiker hjälp, information och metoder för ditt arbete med ungdomar, ungdomars inflytande och organisering. Sveriges ungdomsråd bistår på många sätt med stöd till kommuner. Bland annat kan vi erbjuda stöd och information i utformandet av strukturer för möjliggörandet av mer reell delaktighet för unga. Om ni går i tankarna av att sätta upp ett ungdomsforum av något slag så tveka inte att kontakta oss! 

Utbildning & workshops

Sveriges ungdomsråd erbjuder föreläsningar och workshops som riktar sig både mot ungdomar och vuxna, tillsammans eller var för sig. Vi har ett brett utbud av teman som vi föreläser på, men i huvudsak ligger fokus på inflytande och delaktighet för unga. Våra föreläsningar och workshops är mycket omtyckta och efterfrågade, och vi kan hålla dem för stora eller små grupper. Vi erbjuder också processledning på demokratidagar och liknande som en del i detta. Via knappen nedan kan du läsa mer och för att skicka en prisförfrågan. 

Bli värdkommun

Varje träff som Sveriges ungdomsråd ordnar för sina medlemmar arrangeras tillsammans med en värdkommun, och vi är ständigt på jakt efter nya samarbeten. Att stå som värdkommun innebär att en hjälper till med de praktiska förutsättningarna för en träff, och att kommunen under en helg mottar engagerade ungdomar från hela Sverige till sin ort. Klicka på knappen för att läsa mer!

Material

Sveriges ungdomsråds material innehåller information och statistik kring ungdomars engagemang och organisering. Det finns informationsmaterial för dig som vill lära dig mer om hur det faktiskt ser ut, och material som syftar till att sprida kunskap till ungdomar runt om i landet. Det finns tips och råd på hur ett ungdomsråd kan arbeta, och inspirationsmaterial för att utveckla arbetet med ungdomars inflytande och delaktighet. Gå till Butiken för att läsa mer och shoppa loss!

 

Konsulttjänster

Många kommuner hör av sig till oss på Sveriges ungdomsråd med frågor och funderingar kring inflytande och delaktighet, och vissa känner en stor kunskapsbrist på ämnet. Därför har vi nu utvecklat en tjänst genom vilken vi på ett direkt och konkret sätt kan hjälpa er i kommunen med ert arbete inom området. Våra konsulttjänster går ut på att vi vid ett flertal tillfällen, eller genom inrättandet av en tjänst, är direkt involverade i strategi och genomförande av kommunens arbete med inflytande och delaktighet för unga. Hör av er om ni är intresserade!

Kommunpaketet

Kommunpaketet är ett resultat av Medborgarprojektet, och allt det jobb som vi gjort tillsammans med Sveriges kommuner de senaste åren. Kommunpaketet är ett metodkit och inspirationstillfälle som syftar till att ge mer förståelse och bättre insyn i hur en kommun kan jobba med inflytande och delaktighet för unga. Kommunpaketet består av att vi kommer ut och håller i en föreläsning/workshop, att vi tillhandahåller relevant material och att vi tillsammans med er lägger upp en plan för hur arbetet kan bedrivas just hos er.
Läs mer och anmäl intresse via knappen!

Metoder

Sveriges ungdomsråd har länge jobbat med att ta fram metoder för arbete med ungdomars inflytande och delaktighet. Vi har sett runt om i landet att viljan att jobba med detta finns, men att det råder en stor kunskapsbrist på ämnet. För att komma åt detta problem har vi under de senaste två åren jobbat tillsammans med ett antal kommuner och för att ta fram kvalitetssäkrade metoder som ni kan använda er av på hemmaplan! 

Klicka på Om metoderna kan du läsa mer om detta arbete och hur du kan jobba för att ge ungdomar mer makt. 

 

 

Citat från deltagare på våra föreläsningar och workshops:

 

“Föreläsningen med Sveriges ungdomsråd var oerhört givande och framförallt inspirerande.”

“Jag har fått massvis med bra idéer om hur jag kan
jobba vidare med detta på min arbetsplats.”

“Arbetet ni gör är fantastiskt och fler skulle ha nytta av at lära sig!"