Open Dyslexic

contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

49 Hälsingegatan
Stockholm, Stockholms län, 113 31
Sweden

Verksamhetsfonden

 

Ett ungdomsråd kan söka pengar både för att stärka rådet internt, och för extern verksamhet. Ett ungdomsråd kan söka för fler projekt eller saker under samma ansökningsperiod. Alla ansökningar kommer att behandlas när sista ansökningsdag passerat. Vi kommer att prioritera att bevilja de ansökningar som uppfyller dessa två kriterier:

  • Att projektet är demokrati-, mångfaldsfrämjande eller på annat sätt främjar inkluderande strukturer
  • Att projektet är riktat till många eller alla ungdomar i en kommun

Vad vi menar med intern verksamhet: Detta kan till exempel vara förvaringsmöbler för alla papper och böcker eller en dator. Alltså sådant som gör att arbetet i ungdomsrådet internt blir lättare

Vad vi menar med extern verksamhet: Detta kan exempelvis vara ett musikarrangemang eller en föreläsningsturné på skolorna i er stad, en antirasistisk kampanj eller en politikerdebatt. 

Obs: det går inte att söka pengar från verksamhetsfonden för resor till våra träffar, för det finns resefonden. 

 

ANSÖKNINGSFORMULÄR