Sveriges ungdomsråd blev den nationella organisationen som samlar ungdomsråd och utbildar samt stärker ungdomars inflytande och makt. Startades av ungdomar, drivs av ungdomar, styrs av ungdomar i de lokala ungdomsråden. Sveriges ungdomsråd är en organisation av och för ungdomar. Vi är ungas inflytande och makt – hela vägen!

Vi firar vårt jubileum under hela 2023, men för att fira lite extra kommer vi att fortsätta under 2024 med att lyfta kampanjen #20årtill och vårt fortsatta arbete i en organisation i utveckling.

Var med i firandet!