SVERIGES UNGDOMSRÅD I AMEDALEN

20 årsjubileum i Almedalen!

Året var 2003 då ett gäng ungdomar samlades i en lägenhet för att prata om hur de på riksnivå skulle kunna öka unga människors inflytande i politiken och ge dem bättre verktyg för att kunna organisera sig. Svaret blev Sveriges ungdomsråd.

Sveriges ungdomsråd blev den nationella organisationen som samlar ungdomsråd och utbildar samt stärker ungdomars inflytande och makt. Startades av ungdomar, drivs av ungdomar, styrs av ungdomar i de lokala ungdomsråden. Sveriges ungdomsråd är en organisation av och för ungdomar. Vi är ungas inflytande och makt – hela vägen!

Vi firar vårt jubileum hela året i organisationen, men under årets Almedalsvecka gjorde vi extra mycket för att fira och lyfta ungdomsrådens arbete och organisationen. Bläddra ner och ta del av bilder och vad som skedde under våra programpunkter:

 

1. Workshop & Mingel #stoppayouthwashing

2. Expressens scen: När ska unga på allvar släppas in i maktens korridorer?

3. Seminarium: Döva öron eller dörröppnare – hur vill unga att deras perspektiv tas emot?

4. Seminarium: Ungdomsråd – navet för ungas inflytande!

Vi bygger nätverk #stoppayouthwashing!

Under tisdagen den 27 juni 2023 höll Nätverket Stoppa Youthwashing, som Sveriges ungdomsråd är en del av, ett seminarium med workshop och mingel om ungas inflytande.

”Intresset för samhällsutveckling är fortsatt högt hos unga vars engagemang tar sig nya uttryck i fler frågor än tidigare. Samtidigt upplever unga att deras möjlighet att påverka samhället minskat över tid, trots det höga intresset. Dags för unga och vuxna ledare att samtala på nya meningsfulla sätt!”

På plats var vi över 100 makthavare och ungdomar som tillsammans förde dialoger om hur unga bättre kan få inflytande över samhällsutvecklingen

Workshopgrupper igång i St Clemens kyrkoruin. 

 

Workshopgrupper igång i St Clemens kyrkoruin. 


Nätverkets projektledare Sara Tingström från WWF Sweden youth. 

Samtalsgrupp igång under workshopen.

Bild på våra moderatorer under det gemensamma seminariet Dina Alami, Utbildningskoordinator Sveriges ungdomsråd Yusuf Muhawech, WWF Sweden Youth

 

Vidar Nygren, ledamot i Sveriges ungdomsråds styrelse från Botkyrka ungdomsfullmäktige.

 

Rania Rashid, Karlskoga ungdomsfullmäktige i samtal med makthavare.

En del av Sveriges ungdomsråds delegation tillsammans med Fair action.


Medlemmar ur Sveriges ungdomsråds Almedalsdelegation.

När ska unga på allvar släppas in i maktens korridorer?

Unde tisdag den 27 juni 2023 gästade Ellen Åberg, ordförande för Sveriges ungdomsråd tillsammans med Yusuf Muhawech, tidigare ledamot i Sveriges ungdomsråd och här företrädare för WWF Sweden Youth Expressens scen i Almedalen.

I samtalet pratade vi om hur och när unga personer släpps in i beslutsfattande och att det ofta handlar om alibistrukturer så som PR, snarare än att det finns ett genuint intresse av att ta unga på allvar och genomföra ungas förslag. ”När ska unga på allvar släppas in i maktens korridorer?”

Se Expressens samtal i Almedalen här!

Döva öron eller dörröppnare –
hur vill unga att deras perspektiv tas emot?

Onsdagen den 28 juni höll Sveriges ungdomsråd & Fair Action tillsammans i ett seminarium.

Hur, när och varför engagerar sig unga i demokratin? Vilket stöd och vilka möjligheter till inflytande behöver de från makthavare? Engagerade ungdomsråd blir nekade stöd av kommunen och ungdomar som höjer sina röster och kräver en hållbar framtid på Instagram tystas.

Modererade samtalet gjorde Jonatan Widmark, Styrelseledamot Sveriges ungdomsråd och Maria Sjödin från Fair Action. I panelen medverkade medlemmar från lokala ungdomsråd samt från Fair Action.

Seminarium: Ungdomsråd – navet för ungas inflytande!

Under onsdagen den 28 juni 2023 arrangerade vi ett seminarium med stöd av region gotland om ungdomsrådens arbete och funktion där vi konstaterade att ungas intresse för politik har ökat de senaste 15 åren, men att vi samtidigt ser vi att unga fortsatt är underrepresenterade i politiska sammanhang och demokratiska processer, trots att vi vet att unga vill påverka på samma sätt och i samma frågor som vuxna.

Modererade samtalet gjorde Ellen Åberg, ordförande Sveriges ungdomsråd och Tekla W Björkum, vice ordförande Sveriges ungdomsråd. I panelen deltog medlemmar från lokala ungdomsråd och ungdomsfullmäktigen.

Sveriges ungdomsråd driver flera projekt för att stärka ungas inflytande och agera uppsamlande för landets ungdomsråd och ungdomsfullmäktigen. Följ med i vår verksamhet!