Förtroendeuppdrag 2024/2025

Vill du/eller vet du någon som passar bra och vill bidra med perspektiv och erfarenheter av ungas organisering och inflytande?  Nu är det dags att kandidera/nominera förtroendevalda till nästa verksamhetsår för att välja den förtroendevalda organisationen på kongressen den 1-3 mars  – tillsammans gör vi unga till en verklig maktfaktor i samhället!

Kandidera/nominera till uppdrag

Just nu söker valberedningen just dig som är intresserad av att inneha ett nationellt ideellt uppdrag inom Sveriges ungdomsråd och få göra skillnad på riktigt för ungdomsråd och unga runt om i Sverige!

Valberedningen jobbar just nu med att ta emot intressenter till SVUNG:s förtroendeposter för den nationella styrelsen, revisorer och valberedning för mandatperioden 24/25. Du som är under 26 år kan väljas till förtroendeuppdrag i Sveriges Ungdomsråd, medlemskap i någon av Sveriges ungdomsråds medlemsföreningar är inte ett krav, men meriterande. Vi välkomnar alla ansökningar oavsett tidigare erfarenheter att kandidera.

För att kandidera själv eller nominera någon annan behöver du bara fylla formulär via knapp ovan. För den som är intresserad av de olika posterna kan man läsa mer om vad de innebär i uppdragsbeskrivning och kravprofilen sammanställt av oss i valberedningen.

Vid önskad kontakt nås vi via valberedning@sverigesungdomsrad.se.

Med vänliga hälsningar, Adam Granquist, Sigge Eriksson och Kanza Rehman
Sveriges ungdomsråds valberedning 23/24

Om uppdragen

STYRELSEN utgör Sveriges ungdomsråds högsta beslutande organ då kongressen inte är samlad, styrelsen svarar inför kongressen. Mellan kongresser är styrelsen Sveriges ungdomsråds politiska och organisatoriska ledning. Styrelsen har det löpande ansvaret för organisationens verksamhet, ekonomi och administration. Styrelsen är även operativ i den grad då den föreläser för ungdomsråd och kommuner om ungas inflytande, engagemang och maktstrukturer.

VALBEREDNINGEN arbetar med att intervjua och föreslå bra kandidater till att arbeta med de ideella förtroendeuppdragen i organisationen. Förslaget tas upp på kongressen där medlemmarna från alla anslutna ungdomsråd beslutar vilka personer som väljs till vilka uppdrag.

VERKSAMHETSREVISORERNA arbetar med att granska organisationen för att se till att styrelsen följer stadgan, verksamhetsplanen och andra dokument som medlemmarna på kongressen beslutat om.

Om Sveriges Ungdomsråd

Sveriges ungdomsråds grundidé är att ungdomar ska, precis som vuxna, ha möjlighet att påverka sin egen vardag. Detta blir lättare genom att man organiserar sig. Ett ungdomsråd är en organisation av och för ungdomar i en viss kommun eller viss stadsdel. Ungdomsrådets verksamhet syftar till att göra livet bättre för sig själv och andra ungdomar i närsamhället. 

Sveriges ungdomsråd (SVUNG) samlar ungdomsråd, ungdomsfullmäktigen och andra inflytandeforum för ungdomar från hela landet. Vi har ca 40 aktiva medlemsavdelningar i vårt nätverk spridda över hela landet.

Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och välkomnar alla unga som vill engagera sig, så länge de vill vara med i en inkluderande och demokratisk struktur, det är enda kravet. Vi anammar ett normkritiskt förhållningssätt och jobbar så hårt vi kan på att skapa en tillgänglig organisation där alla känner sig hemma och välkomna.