Ekonomiska bidrag

På denna sidan får hittar du information om våra ekonomiska bidrag till de ungdomsråd som är anslutna till Sveriges ungdomsråd. Ansökan görs till info@sverigesungdomsrad.se.

Resefonden

Resefonden delas ut inför varje Svung-arrangemang, och ansökningarna för medel från fonden ska vara oss tillhanda senast 3 veckor innan evenemanget. Kansliet bokar resor åt de som får bidrag från resefonden godkänt, detta för att underlätta administration och för att komma undan så billigt som möjligt.

De kriterier som måste uppfyllas för att man ska kunna söka och få pengar från Resefonden är:

  • Att eventet en vill åka på ska vara arrangerat av Sveriges Ungdomsråd
  • Att ungdomsrådet inte själva har möjlighet att finansiera resan och därför behöver stöd
  • Resefonden finansierar max 2 personers resor från ett och samma ungdomsråd, bokning av dessa resor görs av Sveriges ungdomsråds personal och sker via SJ.

Om de tre kraven är uppfyllda kan Resefonden helt eller delvis sponsra resor och deltagande. Hur mycket pengar en får beror på lite olika saker – bl.a. hur många som söker bidrag till ett visst tillfälle och vilka förutsättningar man har i sin egen förening att betala resor. Det finns inget maxbelopp på hur mycket en kan få ut för varje ungdomsråd, men rör det sig om stora summor, över 3000kr, krävs en bra motivering.

Viktigt att komma ihåg är att utdelning från Resefonden sker rullande och vid behov – Sveriges ungdomsråd har rätt att besluta om summa och hur mycket sponsring varje ungdomsråd får. Man kan t.ex. inte räkna med att få skicka flera personer alltid, utan kan få lov att välja ut vilka som får delta utifrån behov, intressen och andra faktorer som känns viktiga för er. Sveriges ungdomsråd betalar främst ut till ungdomsråd som ej tidigare fått bidrag från fonden och ungdomsråd som har mindre egna medel och därav behöver extra stöd.

Motivera till info@sverigesungdomsrad.se och märk mailet ”Resefonden” och ange hur många ni önskar skicka totalt och hur många med stöd från resefonden till den träffen. Ange också ert ungdomsråds ordinarie budget.

Verksamhetsfonden

Ett ungdomsråd kan söka pengar både för att stärka rådet internt, och för extern verksamhet. Ett ungdomsråd kan söka för fler projekt eller saker under samma ansökningsperiod. Alla ansökningar kommer att behandlas när sista ansökningsdag passerat. Vi kommer att prioritera att bevilja de ansökningar som uppfyller dessa två kriterier:

  • Att projektet är demokrati-, mångfaldsfrämjande eller på annat sätt främjar inkluderande strukturer
  • Att projektet är riktat till många eller alla ungdomar i en kommun

Intern verksamhet: Detta kan till exempel vara förvaringsmöbler för alla papper och böcker eller en dator. Alltså sådant som gör att arbetet i ungdomsrådet internt blir lättare

Extern verksamhet: Detta kan exempelvis vara ett musikarrangemang eller en föreläsningsturné på skolorna i er stad, en antirasistisk kampanj eller en politikerdebatt.

Deadline 1 är den 28 februari för verksamhet fram till och med den 30 juni samma år.

Deadline 2  är den 30 juni för verksamhet fram till och med den 31 december samma år.