Bli medlem!

Här hittar du ungdomsråd och fullmäktigen som finns i Sverige som är medlemmar i vårt nätverk. Varje ungdomsråd är fristående från oss med sitt eget styre därav kan medlemskapet se olika ut emellan olika lokala avdelningar. Bli medlem nu och hjälp oss stärka ungas position som makthavare i samhället!

Ditt medlemskap möjliggör för de lokala ungdomsråden att stärka sin verksamhet, organisera fler och få ett bättre gehör för sitt arbete med ungas inflytande lokalt. För Sveriges ungdomsråd möjliggör ditt medlemskap att vi bättre kan samordna ungdomsråden till gemensamhet, utbyten och utbildningar och utvecklas tillsammans – för mer makt till unga!

Undrar du något kring medlemskapet eller vill komma i direktkontakt med ett ungdomsråd? Hör av dig till kansliet på info@sverigesungdomsrad.se så hjälper vi dig.

Skicka in en medlemsförfrågan genom att klicka på ”Bli medlem” på ungdomsrådet som passar dig! Ungdomsråden/ungdomsfullmäktigen är fristående från Sveriges ungdomsråd och behandlar respektive medlemsansökan.