Med syfte att ge unga på gymnasiet lust och konkreta verktyg för att delta i samhällsdebatten skapade Sveriges ungdomsråd projektet Debattspelen. Projektet ägde rum både i skolan och på fritiden och bestod av tre delar: Lektioner, Träningsläger, Tävling. På vår materialbank finns lektionsmaterial anpassade till ämnesmål i SV 1, 2, och 3, SVA 1, 2, och 3, Samhällskunskap 1a, 1b, och 2 att ladda ner och arbeta med på tema retorik och talets makt för unga.

Detta var Debattspelen

Från projektet har vi tagit fram boken Talets makt och massor av material om ungas röster, samt det lektionspaket som är öppet för nedladdning att användas i skolor, föreningar och andra sammanhang.