Demokrativerkstad – dina idéer till maktens rum

 

Vad är en Demokrativerkstad?

 

  • Idégenerering – idéer för att ta vidare till maktens korridorer
    Demokrativerkstaden vill ha DINA idéer och tankar kring frågor som rör ungas inflytande. Det du säger kommer lämnas till politikerna på EU-nivå, som underlag till Sveriges regering och till er kommun för att tas vidare och kunna påverka.
  • Ett verktyg för ungdomsråd att använda för att ta med andra unga i sin verksamhet. Ni som ungdomsråd kan boka en demokrativerkstad av SVUNG och så hjälps vi åt att se till att fler unga i er kommun kan vara med och kan lämna sina idéer och också träffa er som ungdomsråd. Tillsammans efter verkstaden lämnar vi in en skrivelse till er kommun om idéerna som demokrativerkstaden tog fram och vilka idéer unga i er kommun har.

 

Moment i Demokrativerkstaden
  • Introduktion vad är Sveriges ungdomsråd
  • Ungas inflytande på Europeisk nivå
  • Idégenereringsprocess (workshop)
  • Praktiska övningar 

Demokrativerkstaden är en samverkan mellan Sveriges ungdomsråd och LSU

Vem kan gå? 

Demokrativerkstaden vänder sig till våra anslutna ungdomsråd, och ungdomsgrupper överlag.

Antal deltagare 

5 – 30

Bokning

Kontakta vår verksamhetschef John Liljegren för rådgivning, priser och bokning. (för medlemmar alltid gratis)

Mejl: john@sverigesungdomsrad.se