Ekonomi och administration

För att kunna arrangera projekt eller nå en bred målgrupp med ert budskap och få gehör krävs det att en har koll på sin ekonomi och administration i ungdomsrådet – vi hjälper gärna till!

 

Moment i utbildningen 
  • Lagar och riktlinjer för föreningar (om ert ungdomsråd är fristående förening)
  • Administration, hur kan ni arbeta med det
  • GDPR personuppgiftslagen vad behöver ni tänka på?
  • Hur ni arbetar med en budget
  • Hur ni söker projektmedel och övrig finansiering
  • Hur ni kan samarbeta med er kommun ekonomiskt
Antal deltagare 

3 – 10

Bokning

Kontakta vår utbildningskoordinator Dina Alami för rådgivning, priser och bokning.

Mejl: dina@sverigesungdomsrad.se