Vad vi gör

Sveriges ungdomsråds grundidé är att ungdomar ska, precis som vuxna, ha möjlighet att påverka sin egen vardag. Detta blir lättare genom att man organiserar sig. Ett ungdomsråd är en organisation av och för ungdomar i en viss kommun eller viss stadsdel. Ungdomsrådets verksamhet syftar till att göra livet bättre för sig själv och andra ungdomar i närsamhället. 

För att förverkliga vår grundidé behöver vi att landets kommuner och regioner är möjliggörare till ungas inflytande och organisering. Vi vet att viljan finns och vi vill hjälpa till! Därför erbjuder vi flera olika stöd till kommuner som vill utveckla sitt arbete med nya verktyg, skapa en annan struktur eller bara vill få inspiration och idéer.