Ungdomsråds-intro

Denna utbildning riktat sig för ett nytt ungdomsråd. Detta är en introduktion i organisationen med bakgrund och kunskaper om ungas organisering, inflytande och vad ni kan göra som medlemmar i Sveriges ungdomsråd. Perfekt för nya ungdomsråd eller ungdomsråd som funderar på att ansluta sig men inte riktigt har bestämt sig ännu!

 

Moment i utbildningen 
  • Introduktion vad är Sveriges ungdomsråd
  • Introduktion ungas inflytande och organisering
  • Ert medlemskap i Sveriges ungdomsråd
Vem kan gå? 

Utbildningskonceptet vänder sig till nya ungdomsråd eller ungdomsråd som vill bekanta sig med oss igen vid nya medlemmar.

Antal deltagare 

3 – 25

Bokning

Kontakta vår utbildningskoordinator Dina Alami för rådgivning, priser och bokning.

Mejl: dina@sverigesungdomsrad.se