Välkommen till #IRL!

Nu släpper vi anmälan till konferensen för ungdomsråd där vi rivstartar 2024  –#IRL!
Mellan fredag 19 januari till söndag 21 januari bjuder vi in ungdomsråd från hela Sverige till Sollentuna för att diskutera makt, inflytande och politik. Tillsammans gör vi unga till en verklig maktfaktor!

Har ni inte varit på en träff med oss tidigare?
Detta är Sveriges ungdomsråd!

#IRL är Sveriges ungdomsråds största årliga arrangemang och till det bjuds alla medlemmar in att delta. Idén med IRL är att medlemmarna ska kunna mötas och inspireras av inbjudna gäster som underhållare, inspirationstalare, föreläsare och av varandra. Genom IRL och övrig verksamhet skapar Sveriges ungdomsråd utrymme för ungas inflytande och forum för utveckling, möten och minnen för livet

Efter förra årets succé i Borås i samarbete med Västra Götalandsregionen tar nu Sollentuna kommun över stafettpinnen som årets värdkommun den 19-21 januari. Under helgen träffas ungdomar från hela landet för att inspireras av varandra, utbildas och utbyta kontakter för att stärka sitt engagemang och få kraft för att organisera sig.

UNDER
20 ÅR…

…har vi arbetat med att stärka ungas inflytande, stödja lokala ungdomsråd, ungdomsforum och ungdomsfullmäktigen i sitt arbete, och bygga gemenskap. Fira med oss på IRL och läs mer om vårt jubileum här!

Hur deltar mitt ungdomsråd?

#IRL är gratis för ungdomsråd som är medlemmar. Det enda som ungdomsråd/kommun står för är era resor till och från träffen. Boka era resor i tid! Är du med i ett ungdomsråd som ännu inte är medlemmar i Sveriges ungdomsråd?

Resefonden

Behöver ditt ungdomsråd stöd för resor? Resefonden är till för tillfällen där ditt ungdomsråd har en begränsad ekonomi och prioriteras mellan avdelningars förutsättningar att kunna delta under träffen.

Träffen är en del av samverkan mellan Sveriges ungdomsråd och Sollentuna kommun för att skapa plats för ungas inflytande.

Kontakta oss:
Dina Alami, utbildningskoordinator
dina@sverigesungdomsrad.se