Information om fyllnadsval

2023-05-23

Kandidera till valberedningen!

Vill du vara en del av Sveriges ungdomsråds valberedning under detta mandatår och intervjua och föreslå förtroendevalda till nästa verksamhetsår?

Nu har du chansen att kandidera in när fyllnadsval av vakantsatt post genomförs. Läs mer och ansök! Valbredningen kommer då höra av sig för att genomföra intervju.

//Valberedningen 23/24
Adam Granquist och Sigge Eriksson
valberedning@sverigesungdomsrad.se