Kommunpaketet

Kommunpaketet är ett utbildningkoncept som vänder sig till såväl politiker som tjänstepersoner. I paketet går vi igenom innehållet i den metodbok som vi släppte 2013 som ger konkreta exempel på hur kommuner kan utveckla sitt arbete för att ge fler unga möjlighet till reellt inflytande – och sjävklart fler metoder och arbetssätt som vi plockat upp under vårt arbete med att verka för ungas inflytande. Tillsammans får deltagarna möjlighet att fundera kring det ni gör idag och vilka tillvägagångssätt som skulle passa just er kommun för att förbättra medborgardialogen.

 

1,5-timmars

Passet innehåller en genomgång av metodbokens innehåll samt våra grundläggande tankar och förhållningssätt i arbetet med inflytande riktat mot unga. Passet avslutas med en kortare interaktiv del där deltagarna enskilt och i grupp får kartlägga vad som görs idag och utbyta idéer kring vad som kan förbättras.

Halvdag

Utbildningen är upp till 3,5 timmar lång. I detta upplägg har vi utrymme för interaktiva övningar och kan på djupet gå in på just era behov och utvecklingsområden. Dagen innefattar alltså både en föreläsningsdel och en workshopsdel där deltagarna utifrån sin egen roll och i grupp ser över hur arbetet ser ut idag och även får börja planera hur arbetet med ungas inflytande kan utvecklas.

Moment i utbildningen 
  • Ungas inflytande, delaktighet och ungas organisering.
  • Barnkonventionen blir svensk lag
  • Att lämna plats för ungas egna beslut
  • Kommuner som möjliggörare. Arbetar vi åt samma håll?
  • Praktiska övningar och workshops
Vem kan gå? 

Utbildningskonceptet vänder sig till främst politiker, tjänstepersoner och er som arbetar med unga.

Antal deltagare 

Detta anpassar vi oss till utifrån er situation

Bokning

Kontakta vår utbildningskoordinator Dina Alami för rådgivning, priser och bokning.

Mejl: dina@sverigesungdomsrad.se

Skräddarsydda utbildningar och framträdanden går också att önska. Vi medverkar gärna både som moderatorer, panelister, processledare och föreläsare i sammanhang där vår kompetens gör nytta.