Kongressen

Sveriges Ungdomsråds kongress

Varje år har Sveriges ungdomsråds årsmöte, även kallat kongress. På mötet bestäms hur Sveriges ungdomsråd ska jobba under kommande verksamhetsår, en ny styrelse väljs och övriga förtroendeposter tillsätts. Mötet går av stapeln i februari eller mars varje år och hålls i ett av medlemsungdomsrådens hemkommuner. Varje ungdomsråd får skicka ett ombud och en ersättare.

Det är otroligt viktigt att ni kommer till kongressen eftersom att framtiden för Sveriges ungdomsråd bestäms där och det är ni som har makten!

Kongressen sker i mars årligen. Handlingar och kallelse skickas ut till anslutna ungdomsråd i januari.

Vill ni vara värdkommun för en träff? Klicka här!