Ledarskapsakademin (LEDAK) är Sveriges ungdomsråds ledarskapsutbildning för unga i åldrarna 13-22. Ledarskapsakademin ger unga engagerade människor möjligheten att utveckla sig själva och sitt ledarskap, utforska ledarskap inom ideell, såväl som privat, sektor och ger deltagarna kvalifikationer att själva arbeta med grupper i en ledande roll. LEDAK ger unga många av de erfarenheter som ofta efterfrågas på arbetsmarknaden och syftar till att inkludera unga i alla delar av samhället.

Projektet drevs som en pilot mellan åren 2021-2022 med stöd av Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond.

Led egna projekt!

Unga idag är en kraft att räkna med, och ungas engagemang har över tid ökat. Vi vill med LEDAK ge ännu fler verktyg till unga för att kunna förverkliga sina mål, projekt och drömmar genom att stärkas i sig själva och sitt ledarskap.

LEDAK programmet utvärderas just nu av Sveriges ungdomsråd med målet att bygga upp ett mer långsiktigt program framåt.

Syfte

Syftet med Ledarskapsakademin är att utbilda unga drivna människor kring olika typer av ledarskap, projekt- och processledning och att bidra med verktyg för att utveckla deltagarnas personliga ledarskap och förmåga att leda andra och få en förståelse för grundläggande processer och strategier som formar goda ledare och den omgivning runt omkring.

Utbildningen ritkar sig till unga som vill fördjupa sig i ledarskap, ungas organisering och samhällsfrågor. LEDAK är öppen för alla unga mellan 13-22 år, vi ser gärna att du har ett engagemang i ett ungdomsråd men det är inget måste.

 

Helgerna

Under Ledarskapsakademin så träffas deltagarna och utbildas genom workshops, föreläsningar, och interaktiva övningar. Utbildningen tar sin grund i barnkonventionen och Agenda 2030 och kommer därifrån ta oss igen det mesta kring ledarskap, gruppteori, barnrätt och mycket mer. Mellan träffarna utför deltagarna hemuppgifter som presenteras vid nästkommande kurstillfälle. LEDAK sker under fyra helger mellan september och januari, du förväntas vara med på samtliga utbildningstillfällen och avsätta den tid som utbildningen tar. Utbildningen är anpassad för att inte krocka med skolgång. Träffarna är i Stockholm där Sveriges ungdomsråd har sitt kansli, resor bokas tillsammans med Sveriges ungdomsråds personal.

Examen

i slutet av utbildningen genomför de i samarbete med Sveriges ungdomsråds kansli, styrelse och vår samarbetspartner ABF ett slutgiltigt examensprojekt.Deltagare kommer få arbeta både på egen hand och i grupper med olika typer av uppdrag och projekt under examensarbetet.

 

Som all annan verksamhet inom Sveriges ungdomsråd bygger Ledarskapsakademin på en normkritisk värdegrund och verkar för att vara inkluderande för alla unga. Utbildningen är kostnadsfri för dig som deltagare, resor, kost och logi och kursinnehåll bekostas av Sveriges ungdomsråd.

 

Våra möjliggörare: