Medborgarprojektet

Medborgarprojektet var vårt projekt för att göra det enklare för ungdomar att påverka och delta politiskt i den kommun de bor. I projektet arbetade vi tillsammans med kommuner, politiker och tjänstepersoner för att testa och utveckla metoder som ska göra det lättare för ungdomar att göra sina röster hörda. Vi vill att fler unga medborgare ska känna till, och använda sig av, sina demokratiska fri- och rättigheter.

Medborgarprojektet var ett treårigt projekt som drog igång våren 2012. I projektets första fas sammanställdes befintlig forskning i rapporten “Ni kan bättre” (ni hittar rapporten här). Parallellt med lanseringen av rapporten valdes tolv kommuner ut som pilotkommuner för projektet. Varje kommun blev efter egna behov tilldelad var sin metod som på tio månader skulle implementeras och utvärderas. Metoden gick ut på att höja ungdomars möjlighet till reellt inflytande i den aktuella kommunen.

Metoderna plockades från fyra olika områden där vi upplever att det finns hinder som gör att unga inte kan påverka i lika hög utsträckning som äldre.

Mer information om de specifika metoderna hittar du under fliken Metoder.

Hösten 2013 hade samtliga kommuner nått ett resultat i den metod de blivit tilldelad. Resultatet sammanställdes i en praktiskt metodbok som konkret beskriver hur en kommun som vill utveckla sitt arbete kan gå tillväga. Metodboken[!] finns att beställa här.